การประเมินผลโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

 

กิจกรรมที่ดำเนินการ

  • ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อตาน้ำ
  • ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อตักอาบ
  • ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อแช่เท้า
  • ปรับปรุงบริเวณทางเท้ารอบ ๆ
  • ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พัก
  • ปรับปรุงบ่อน้ำขนาดเล็ก 3 บ่อ
  • ก่อสร้างคูระบายน้ำขนาดเล็กรอบ ๆ น้ำพุร้อน
  • ก่อสร้างห้องน้ำ
  • ก่อสร้างป้อมยาม
  • ติดตั้งไฟสนามรอบ ๆ บ่อน้ำพุร้อน
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image