การประเมินผลโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าเพชรบุรีเพื่อรองรับการท่องเที่ยวสำหรับคนทั้งมวล
สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

 

กิจกรรมที่ดำเนินการ

  • ปรับปรุงเส้นทางบริเวณซอยริมน้ำถนนพานิชเจริญ
  • ป้ายชุมชนซอยตลาดริมน้ำ
  • ป้ายประวัติความเป็นมา
  • เพิ่มเก้าอี้นั่งพัก ไฟส่องสว่าง และภาพวาดฝาผนัง
Image
Image
Image
Image
Image