การติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
สำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564

 

กิจกรรมที่ดำเนินการ

  • บริเวณเกาะกลาง พระปางพุทธลีลา
  • ซุ้มทางเข้าวัดพระแท่น
  • ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว
  • ป้ายบอกทาง
  • ป้ายแผนที่แสดงสถานที่ท่องเที่ยวภายในวัด
Image
Image
Image
Image