การติดตามโครงการยลเสน่ห์เมืองเก่าเสพย์งานศิลป์เมืองแปดริ้ว เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564

 

กิจกรรมที่ดำเนินการ

  • จัดประชุมสัมมนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับชุมชนตลาดบ้านใหม่ ชุมชนคลองนครเนื่องเขต
    ชุมชนตลาดเก่าคลองสวนร้อยปี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น YouTube Facebook Khaosod Mthai Matichon เป็นต้น
Image
Image
Image