การติดตามโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวบ้านน้ำว้า ตำบลน้ำพาง
ที่ว่าการอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564

 

โครงการแก้ไขปัญหาแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม ล่องแก่งน้ำว้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านน้ำว้า ม.5 ตำบลน้ำพาง
ประกอบด้วย

  • ปรับปรุงศาลาจุดพัก จำนวน 1 แห่ง
  • ปรับปรุงห้องสุขา จำนวน 1 แห่ง (จำนวน 2 จุดบริการ)
  • เทลานจอดรถคอนกรีต จำนวน 1 แห่ง
Image
Image