เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว
บ่อน้ำพุร้อนเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

Image
Image
Image
Image