เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ได้ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการพัฒนาหล่งท่องเที่ยว "ถิ่นรักนางอุสา ท้าวบารส" ตำบลปะโค ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปะโค จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

Image
Image
Image
Image