เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศ กิจกรรมพัฒนาระบบป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ วนอุทยานภูหินจอมธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วนอุทยานภูหินจอมธาตุ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

Image
Image
Image
Image