เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนเกาะธรรมชาติท่าข้าม (เกาะนก) ตำบลท่าข้าม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

Image
Image
Image
Image