เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการปรับปรุงห้องน้ำนักท่องเที่ยว ณ อ่างเก็บน้ำขุนบง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2563

Image
Image
Image
Image