เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า (ทุ่งทะเลหลวง) จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2563

Image
Image
Image
Image