ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

กิจกรรม

ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนเขาแดง

เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลงพื้นที่ติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 63

15 กันยายน 2563 10:00

ประเมินผลโครงการติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลตำบลแหลมสัก

เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลงพื้นที่ประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 63

27 สิงหาคม 2563 10:10

ประเมินผลโครงการการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือท่องเที่ยวชายฝั่ง

เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลงพื้นที่ประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 63

27 สิงหาคม 2563 10:00

ประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว "ถิ่นรักนางอุสา ท้าวบารส"

เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลงพื้นที่ประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 63

26 สิงหาคม 2563 10:10

ประเมินผลโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูหินจอมธาตุ

เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลงพื้นที่ประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 63

26 สิงหาคม 2563 10:00

ประเมินผลโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนเกาะธรรมชาติท่าข้าม (เกาะนก)

เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลงพื้นที่ประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 63

25 สิงหาคม 2563 10:10

ติดตามโครงการปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือบางกะเจ้า(แพเจี๊ยบ-คลองเตย)

เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลงพื้นที่ติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 63

25 สิงหาคม 2563 10:00

ติดตามโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าเพชรบุรีเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลงพื้นที่ติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 63

24 สิงหาคม 2563 10:00

ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุร้อนโป่งพระบาท เทศบาลตำบลบ้านดู่

เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลงพื้นที่ติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 63

29 กรกฎาคม 2563 10:00

ประเมินผลโครงการปรับปรุงห้องน้ำนักท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำขุนบง

เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลงพื้นที่ประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 63

28 กรกฎาคม 2563 10:10

ประเมินผลโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ที่พักนักท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำขุนบง

เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลงพื้นที่ประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 63

28 กรกฎาคม 2563 10:00

ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุร้อนทุ่งเทวี

เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลงพื้นที่ติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 63

27 กรกฎาคม 2563 10:00

ประเมินผลโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติคลองคลาน

เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลงพื้นที่ประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 63

23 กรกฎาคม 2563 10:00

ติดตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า

เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลงพื้นที่ติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 63

22 กรกฎาคม 2563 10:00

งานสัมนาทิศทางการดำเนินงานประจำปีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2563

28 ตุลาคม 2562 15:55